Θέσεις ΕργασίαςO Κωτσόβολος ζητά να καλύψει τις παρακάτω κενές Θέσεις ΕργασίαςΤίτλοςΠεριοχή 

Assistant Tax Accountant (ΒΟ0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟAssistant Tax Accountant
B2B Advisor - Ιωάννινα (B2BAI20)ΗΠΕΙΡΟΣ/ ΓΙΑΝΝΕΝΑB2B Advisor - Ιωάννινα
B2B Advisor - Λεμεσός (Β2ΒΑΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣB2B Advisor - Λεμεσός
B2B Advisor - Λευκωσία (B2BAΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑB2B Advisor - Λευκωσία
B2B Advisor - Ρόδος (Β2ΒΑΡΟΔ)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣB2B Advisor - Ρόδος
Call Center Agent στη Νοηματική (CCA20)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙCall Center Agent στη Νοηματική
Construction Project Supervisor (CPS21_)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟConstruction Project Supervisor
Creative Designer (CD0621)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟCreative Designer
Customer Care Representative (CCR21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙCustomer Care Representative
Data Scientist (DASC21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟData Scientist
Demand & Supply Planner (DSP0721)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟDemand & Supply Planner
E-Commerce Platform Specialist (ECPS21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟE-Commerce Platform Specialist
E-Commerce Specialist (ECSP21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟE-Commerce Specialist
Event Specialist (EVS0521)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟEvent Specialist
Inbound Sales Advisor (ISA20)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙInbound Sales Advisor
IT DevOps Supervisor (ITDS)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟIT DevOps Supervisor
IT Network Operations Specialist (ITNOS21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟIT Network Operations Specialist
Junior Buyer (JB0621)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟJunior Buyer
Key Account Manager (KAM0621)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣKey Account Manager
Logistics Coordinator- Λευκωσία (LCΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑLogistics Coordinator- Λευκωσία
Omnichannel Payments Specialist (OPS0721)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟOmnichannel Payments Specialist
Outbound Sales Advisor (OSA20)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙOutbound Sales Advisor
Promo Planning Assistant (PPA0721)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟPromo Planning Assistant
Public Relations Specialist (PRS0721)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟPublic Relations Specialist
Rewards & Organizational Effectiveness Specialist (ROES20)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟRewards & Organizational Effectiveness Specialist
SAP SD Analyst (SAPSD0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟSAP SD Analyst
Space Analytics Coordinator (SAC21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟSpace Analytics Coordinator
Tech @ Home - Λάρισα (THΛΑΡ21)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΛΑΡΙΣΑTech @ Home - Λάρισα
Tech @ Home - Λεμεσός (THΛΕΜ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣTech @ Home - Λεμεσός
Tech @ Home - Λευκωσία (THΛΕΥΚ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑTech @ Home - Λευκωσία
Tech @ Home - Πάτρα (THΠΑΤΡ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑTech @ Home - Πάτρα
Tech @ Home - Σαντορίνη (THΣΑΝΤ21)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗTech @ Home - Σαντορίνη
Tech on Call - Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη (TOC0521)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙTech on Call - Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη
Telesales Team Leader (TTL0721)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙTelesales Team Leader
Warehouse Team Leader (WTL21)ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)/ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)Warehouse Team Leader
Αποθηκάριος - Λεμεσός (ΑΠΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΑποθηκάριος - Λεμεσός
Αποθηκάριος - Λευκωσία (ΑΠΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΑποθηκάριος - Λευκωσία
Αποθηκάριος - Μαγούλα Αττικής (ΑΠΜΑΓΟ21)ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)/ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)Αποθηκάριος - Μαγούλα Αττικής
Αποθηκάριος - Μουδανιά (ΑΠΜΟΥΔ21)ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ/ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑΑποθηκάριος - Μουδανιά
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Αθήνα (ΑΨΑΘΗ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Αθήνα
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Θεσσαλονίκη (ΑΡΨΘΕΣΣ21)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Θεσσαλονίκη
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λεμεσός (ΑΡΧΨΥΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λεμεσός
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λευκωσία (ΑΡΨΥΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λευκωσία
Βοηθός Ψυκτικού - Αθήνα (ΒΨΥΑΘ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒοηθός Ψυκτικού - Αθήνα
Βοηθός Ψυκτικού - Θεσσαλονίκη (ΒΨΥΘΕΣ21)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΒοηθός Ψυκτικού - Θεσσαλονίκη
Βοηθός Ψυκτικού - Λεμεσός (ΒΨΛΕΜΕ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΒοηθός Ψυκτικού - Λεμεσός
Βοηθός Ψυκτικού - Λευκωσία (ΒΨΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΒοηθός Ψυκτικού - Λευκωσία
Διευθυντικό Στέλεχος - Αττική (ΔΣΑΤ20)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Αττική
Διευθυντικό Στέλεχος - Κόρινθος (ΔΣΚΟΡΙ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΚΟΡΙΝΘΟΣΔιευθυντικό Στέλεχος - Κόρινθος
Διευθυντικό Στέλεχος - Λεμεσός (ΔΣΤΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΔιευθυντικό Στέλεχος - Λεμεσός
Διευθυντικό Στέλεχος - Λευκωσία (ΔΣΤΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Λευκωσία
Διευθυντικό Στέλεχος - Πάτρα (ΔΣΤΠΑΤΡ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Πάτρα
Διευθυντικό Στέλεχος - Τρίκαλα (ΔΣΤΤΡΙΚ)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΤΡΙΚΑΛΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Τρίκαλα
Διευθυντικό Στέλεχος - Τρίπολη (ΔΣΤΤΡΙΠ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΤΡΙΠΟΛΗΔιευθυντικό Στέλεχος - Τρίπολη
Διευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα (ΔΣΤΧΑΛ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΧΑΛΚΙΔΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα
Οδηγός Van - Λεμεσός (ΟΔVΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΟδηγός Van - Λεμεσός
Οδηγός Van - Λευκωσία (ΟVΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΟδηγός Van - Λευκωσία
Πρακτική Άσκηση (ΠΑΦ20)ΑΛΛΟ/ ΑΛΛΟΠρακτική Άσκηση
Σύμβουλος Πωλήσεων - Mall Μαρούσι (ΣΠMALL)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΜΑΡΟΥΣΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Mall Μαρούσι
Σύμβουλος Πωλήσεων - Αγ. Παρασκευή (ΣΠΑΓΠΑΡΑ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Αγ. Παρασκευή
Σύμβουλος Πωλήσεων - Αγρίνιο (ΣΠΑΓΡΙ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΓΡΙΝΙΟΣύμβουλος Πωλήσεων - Αγρίνιο
Σύμβουλος Πωλήσεων - Αιγάλεω (ΣΠRW21)ΑΘΗΝΑ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΙΓΑΛΕΩΣύμβουλος Πωλήσεων - Αιγάλεω
Σύμβουλος Πωλήσεων - Αμπελόκηποι (ΣΠΚΗΦ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Αμπελόκηποι
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ανάβυσσος (ΣΠΑΝΑΒ21)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων - Ανάβυσσος
Σύμβουλος Πωλήσεων - Βριλήσσια (ΣΠΒΡΙ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΒΡΙΛΗΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Βριλήσσια
Σύμβουλος Πωλήσεων - Γλυφάδα (ΣΠCT21)ΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΓΛΥΦΑΔΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Γλυφάδα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Δράμα (ΣΠΔΡΑ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΔΡΑΜΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Δράμα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ερυθραία (ΣΠΕΡΥ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Ερυθραία
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ηράκλειο Κρήτης (ΣΠΗΡΑΚΛ21)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣύμβουλος Πωλήσεων - Ηράκλειο Κρήτης
Σύμβουλος Πωλήσεων - Θήβα (ΣΠΘΗ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΘΗΒΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Θήβα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ιωάννινα (ΣΠΙΩΑ21)ΗΠΕΙΡΟΣ/ ΓΙΑΝΝΕΝΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Ιωάννινα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Καλαμάτα (ΣΠΚΑΛΑΜ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Καλαμάτα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Κερατσίνι (ΣΠΚΕΡΑ21)ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Κερατσίνι
Σύμβουλος Πωλήσεων - Κερατσίνι (ΣΠΠΥΛ21)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΣύμβουλος Πωλήσεων - Κερατσίνι
Σύμβουλος Πωλήσεων - Κέρκυρα (ΣΠΚΕΡΚ21)ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ/ ΚΕΡΚΥΡΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Κέρκυρα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Κοζάνη (ΣΠΚΟΖ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΟΖΑΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Κοζάνη
Σύμβουλος Πωλήσεων - Λ. Συγγρού (ΣΠΛΣ21)ΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Λ. Συγγρού
Σύμβουλος Πωλήσεων - Λαμία (ΣΠΛΑΜ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΛΑΜΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Λαμία
Σύμβουλος Πωλήσεων - Λειβαδιά (ΣΠΛΕΙΒ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Λειβαδιά
Σύμβουλος Πωλήσεων - Μενίδι (ΣΠΜΕΝ21)ΑΘΗΝΑ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΜΕΝΙΔΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Μενίδι
Σύμβουλος Πωλήσεων - Πάτρα (ΣΠΠΑΤΡ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Πάτρα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ρόδος (ΣΠΡΟΔ21)ΘΡΑΚΗ/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Ρόδος
Σύμβουλος Πωλήσεων - Σαντορίνη (ΣΠΣΑΝΤ21)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Σαντορίνη
Σύμβουλος Πωλήσεων - Σπάτα (ΣΠΣΠΑ)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΣΠΑΤΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Σπάτα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Τρίπολη (ΣΠΧΑΙ21)ΑΘΗΝΑ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΧΑΪΔΑΡΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Τρίπολη
Σύμβουλος Πωλήσεων - Χανιά (ΣΠΧΑΝ21)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Χανιά
Σύμβουλος Πωλήσεων - Χολαργός (ΣΠΧΟΛ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΧΟΛΑΡΓΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων - Χολαργός
Σύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λεμεσός (ΣΠΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λευκωσία (ΣΠΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λεμεσός (ΣΠPTΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λευκωσία (ΣΠPTΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λεμεσός (ΣΠΚΤΣΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λευκωσία (ΣΠΚΤΣΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Αθήνα (ΣΠΚΑ20)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Αθήνα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Βέροια (ΣΚΤΒ20)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΒΕΡΟΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Βέροια
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ηράκλειο Κρήτης (ΣΠΚΣΗΡΑΚΛ21)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ηράκλειο Κρήτης
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Θεσσαλονίκη (ΣΠΚΘ20)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ιωάννινα (ΣΠΚΤΙΩ20)ΗΠΕΙΡΟΣ/ ΓΙΑΝΝΕΝΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ιωάννινα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κατερίνη (ΣΠΚΤΣΚΑΤΕΡ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κατερίνη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κοζάνη (ΣΠΚΤΚΟΖ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΟΖΑΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κοζάνη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κομοτηνή (ΣΠΚΤΚΟΜ20)ΘΡΑΚΗ/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κομοτηνή
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Λάρισα (ΣΠΚΤΛΑΡ20)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΛΑΡΙΣΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Λάρισα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Πάτρα (ΣΠΚΠ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Πάτρα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Τρίκαλα (ΣΠΚΤ20)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΤΡΙΚΑΛΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Τρίκαλα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Χανιά (ΣΠΚΧ20)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Χανιά
Ταμίας - Κέρκυρα (ΤΑΜΚΕΡΚ21)ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ/ ΚΕΡΚΥΡΑΤαμίας - Κέρκυρα
Ταμίας - Ρόδος (ΤΑΜΡΟΔ21)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣΤαμίας - Ρόδος
Ταμίας Full Time - Λεμεσός (ΤΑΜΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤαμίας Full Time - Λεμεσός
Ταμίας Full Time - Λευκωσία (ΤΑΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤαμίας Full Time - Λευκωσία
Ταμίας Part Time - Λεμεσός (ΤPTΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤαμίας Part Time - Λεμεσός
Ταμίας Part Time - Λευκωσία (ΤPTΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤαμίας Part Time - Λευκωσία
Τεχνικός Service Point - Λεμεσός (ΤSPΛΕΜ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤεχνικός Service Point - Λεμεσός
Τεχνικός Service Point - Λευκωσία (ΤSPΛΕΥΚ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤεχνικός Service Point - Λευκωσία
Τεχνικός Service Point - Αθήνα (ΤSPΑΘ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΤεχνικός Service Point - Αθήνα
Τεχνικός Service Point - Ηράκλειο Κρήτης (ΤSPΗ0521)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤεχνικός Service Point - Ηράκλειο Κρήτης
Τεχνικός Service Point - Καβάλα (TSPΧΑΝΙ21)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑΤεχνικός Service Point - Καβάλα
Τεχνικός Service Point - Καβάλα (ΤSPΚ0521)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΑΒΑΛΑΤεχνικός Service Point - Καβάλα
Τεχνικός Service Point - Κέρκυρα (ΤSPKE0521)ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ/ ΚΕΡΚΥΡΑΤεχνικός Service Point - Κέρκυρα
Τεχνικός Service Point - Κομοτηνή (TSPΚΟΜΟΤ21)ΘΡΑΚΗ/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΤεχνικός Service Point - Κομοτηνή
Τεχνικός Service Point - Κόρινθος (ΤSPΚΟΡΙ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΚΟΡΙΝΘΟΣΤεχνικός Service Point - Κόρινθος
Τεχνικός Service Point - Πάτρα (ΤSPΠΑΤΡ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑΤεχνικός Service Point - Πάτρα
Τεχνικός Service Point - Ρόδος (ΤSPΡ0521)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣΤεχνικός Service Point - Ρόδος
Τεχνικός Service Point - Σπάρτη (ΤSPΣ0521)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΣΠΑΡΤΗΤεχνικός Service Point - Σπάρτη
Τεχνικός Service Point - Τρίκαλα (TSPΤΡΙΚ21)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΤΡΙΚΑΛΑΤεχνικός Service Point - Τρίκαλα
Τεχνικός Service Point - Τρίπολη (TSPΤΡΙΠ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΤΡΙΠΟΛΗΤεχνικός Service Point - Τρίπολη
Τεχνικός Service Point Intern - Λεμεσός (TSPIΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤεχνικός Service Point Intern - Λεμεσός
Τεχνικός Service Point Intern - Λευκωσία (TSPIΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤεχνικός Service Point Intern - Λευκωσία

Αποστολή Βιογραφικού