Θέσεις ΕργασίαςO Κωτσόβολος ζητά να καλύψει τις παρακάτω κενές Θέσεις ΕργασίαςΤίτλοςΠεριοχή 

Διανομέας Κ-Bike - Θεσσαλονίκη (ΔΚΒΘ0921)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διανομέας Κ-Bike - Θεσσαλονίκη
Διανομέας Κ-Bike - Πάτρα (ΔΚΒΠ0921)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑ Διανομέας Κ-Bike - Πάτρα
Διανομέας Κ-Bike - Χανιά (ΔΚΒΧ0921)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑ Διανομέας Κ-Bike - Χανιά
.NET Developer (DND0821)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑ.NET Developer
B2B Advisor - Λεμεσός (Β2ΒΑΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣB2B Advisor - Λεμεσός
B2B Advisor - Λευκωσία (B2BAΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑB2B Advisor - Λευκωσία
B2B Sales Consultant - Ρόδος (B2BSCΡΟ)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣB2B Sales Consultant - Ρόδος
Buyer (PRS0921)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟBuyer
Cloud Engineer (CLE1021)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟCloud Engineer
Construction Project Supervisor (CPS21_)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟConstruction Project Supervisor
Content Coordinator Trainee (ΠΡCCTR21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟContent Coordinator Trainee
Creative Designer Trainee (CΠΡΑΣΚ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟCreative Designer Trainee
CRM Analyst (CRM0821)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑCRM Analyst
Customer Care Representative (CCR21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙCustomer Care Representative
Data Analyst (DA0921)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟData Analyst
E-Commerce Specialist (ECSP21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟE-Commerce Specialist
Frontend Engineer (FEE0921)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑFrontend Engineer
Inbound Sales Advisor (ISA20)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙInbound Sales Advisor
Integration Developer (INT1021)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟIntegration Developer
IT DevOps Supervisor (ITDS)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟIT DevOps Supervisor
IT Network Operations Specialist (ITNOS21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟIT Network Operations Specialist
Outbound Sales Advisor (OSA20)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙOutbound Sales Advisor
SAP SD Analyst (SAPSD0421)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟSAP SD Analyst
Site Optimization Specialist (SOS0921)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟSite Optimization Specialist
Software Engineer (SFE0921)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟSoftware Engineer
Tech @ Home - Αθήνα (THΑΘ0821)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑTech @ Home - Αθήνα
Tech @ Home - Λάρισα (THΛΑΡ21)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΛΑΡΙΣΑTech @ Home - Λάρισα
Tech @ Home - Λεμεσός (THΛΕΜ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣTech @ Home - Λεμεσός
Tech @ Home - Λευκωσία (THΛΕΥΚ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑTech @ Home - Λευκωσία
Tech @ Home - Πάτρα (THΠΑΤΡ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑTech @ Home - Πάτρα
Tech @ Home - Σαντορίνη (THΣΑΝΤ21)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗTech @ Home - Σαντορίνη
Tech on Call - Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη (TOC0521)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙTech on Call - Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη
Telesales Team Leader (TTL0721)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙTelesales Team Leader
Warehousing HUB Supervisor (WHS0821)ΘΡΑΚΗ/ ΞΑΝΘΗWarehousing HUB Supervisor
Αποθηκάριος - Αγ. Παρασκευή (ΑΠΑΓΠΑΡ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑποθηκάριος - Αγ. Παρασκευή
Αποθηκάριος - Ανάβυσσος (ΑΠΑΝΑΒ21)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣΑποθηκάριος - Ανάβυσσος
Αποθηκάριος - Λεμεσός (ΑΠΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΑποθηκάριος - Λεμεσός
Αποθηκάριος - Λευκωσία (ΑΠΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΑποθηκάριος - Λευκωσία
Αποθηκάριος - Μαγούλα Αττικής (ΑΠΜΑΓΟ21)ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)/ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)Αποθηκάριος - Μαγούλα Αττικής
Αποθηκάριος - Σπάτα (ΑΠΣΠΑ21)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΣΠΑΤΑΑποθηκάριος - Σπάτα
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Αθήνα (ΑΨΑΘΗ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Αθήνα
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Θεσσαλονίκη (ΑΡΨΘΕΣΣ21)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Θεσσαλονίκη
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λεμεσός (ΑΡΧΨΥΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λεμεσός
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λευκωσία (ΑΡΨΥΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΑρχιτεχνίτης Ψυκτικός - Λευκωσία
Βοηθός Ψυκτικού - Αθήνα (ΒΨΥΑΘ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΒοηθός Ψυκτικού - Αθήνα
Βοηθός Ψυκτικού - Θεσσαλονίκη (ΒΨΥΘΕΣ21)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΒοηθός Ψυκτικού - Θεσσαλονίκη
Βοηθός Ψυκτικού - Λεμεσός (ΒΨΛΕΜΕ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΒοηθός Ψυκτικού - Λεμεσός
Βοηθός Ψυκτικού - Λευκωσία (ΒΨΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΒοηθός Ψυκτικού - Λευκωσία
Διανομέας Κ-Bike - Λάρισα (ΔΚΒΛ0921)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΛΑΡΙΣΑΔιανομέας Κ-Bike - Λάρισα
Διανομέας Κ-Bike - Λεμεσός (ΔΚΒΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΔιανομέας Κ-Bike - Λεμεσός
Διανομέας Κ-Bike - Λευκωσία (ΔΚΒΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΔιανομέας Κ-Bike - Λευκωσία
Διευθυντικό Στέλεχος - Αττική (ΔΣΑ0721)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Αττική
Διευθυντικό Στέλεχος - Λεμεσός (ΔΣΤΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΔιευθυντικό Στέλεχος - Λεμεσός
Διευθυντικό Στέλεχος - Λευκωσία (ΔΣΤΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Λευκωσία
Διευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα (ΔΣΤΧΑΛ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΧΑΛΚΙΔΑΔιευθυντικό Στέλεχος - Χαλκίδα
Ηλεκτρολόγος/Συνοδηγός - Μαγούλα Αττικής (ΗΛΣΥΝΜΑΓ21)ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)/ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)Ηλεκτρολόγος/Συνοδηγός - Μαγούλα Αττικής
Οδηγός - Μαγούλα Αττικής (ΟΔΜΑΓ21)ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)/ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)Οδηγός - Μαγούλα Αττικής
Οδηγός Van - Λεμεσός (ΟΔVΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΟδηγός Van - Λεμεσός
Οδηγός Van - Λευκωσία (ΟVΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΟδηγός Van - Λευκωσία
Πρακτική Άσκηση (ΠΑΦ20)ΑΛΛΟ/ ΑΛΛΟΠρακτική Άσκηση
Σύμβουλος Πωλήσεων - Λεμεσός (ΣΠΛΕΜ1021)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων - Αγ. Παρασκευή (ΣΠΑΓΠΑΡΑ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Αγ. Παρασκευή
Σύμβουλος Πωλήσεων - Αλεξανδρούπολη (ΣΠΑΛΕΞ21)ΘΡΑΚΗ/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Αλεξανδρούπολη
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ανατολικά Προάστεια Αθηνών (ΣΠΑΝΠΡΟ21)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΣΠΑΤΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Ανατολικά Προάστεια Αθηνών
Σύμβουλος Πωλήσεων - Βόρεια Προάστια Αθηνών (ΣΠΒΠΡ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΒΡΙΛΗΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Βόρεια Προάστια Αθηνών
Σύμβουλος Πωλήσεων - Βριλήσσια (ΣΠΒΡΙ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΒΡΙΛΗΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Βριλήσσια
Σύμβουλος Πωλήσεων - Βριλήσσια (ΣΠΓΛΥΦ21)ΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΓΛΥΦΑΔΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Βριλήσσια
Σύμβουλος Πωλήσεων - Γλυφάδα (ΣΠCT21)ΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΓΛΥΦΑΔΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Γλυφάδα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Δυτικά Προάστεια Αθηνών (ΣΠΔΥΠΡΟ21)ΑΘΗΝΑ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Δυτικά Προάστεια Αθηνών
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ερυθραία (ΣΠΕΡΥ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Ερυθραία
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ηλιούπολη (ΣΠΒΟΥΛ21)ΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Ηλιούπολη
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ηράκλειο Κρήτης (ΣΠΗΡΑΚΛ21)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣύμβουλος Πωλήσεων - Ηράκλειο Κρήτης
Σύμβουλος Πωλήσεων - Κεντρικά Προάστεια Αθηνών (ΣΠΚΕΠΡΟ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΠΑΤΗΣΙΩΝΣύμβουλος Πωλήσεων - Κεντρικά Προάστεια Αθηνών
Σύμβουλος Πωλήσεων - Κερατσίνι (ΣΠΚΕΡΑ21)ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Κερατσίνι
Σύμβουλος Πωλήσεων - Κομοτηνή (ΣΠΚΟΜΟ21)ΘΡΑΚΗ/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Κομοτηνή
Σύμβουλος Πωλήσεων - Κόρινθος (ΣΠΚΟΡΙ21)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΚΟΡΙΝΘΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων - Κόρινθος
Σύμβουλος Πωλήσεων - Λάρισα (ΣΠΛΑΡ21)ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ ΛΑΡΙΣΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Λάρισα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Μαρούσι (ΣΠMALL21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΜΑΡΟΥΣΙΣύμβουλος Πωλήσεων - Μαρούσι
Σύμβουλος Πωλήσεων - Μεταμόρφωση (ΣΠΝΙ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ Ν. ΙΩΝΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Μεταμόρφωση
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ν. Μάκρη (ΣΠΝΜ21)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ Ν. ΜΑΚΡΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Ν. Μάκρη
Σύμβουλος Πωλήσεων - Νότια Προάστεια Αθηνών (ΣΠΝΠΡΟ21)ΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΓΛΥΦΑΔΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Νότια Προάστεια Αθηνών
Σύμβουλος Πωλήσεων - Ρόδος (ΣΠΡΟΔ21)ΘΡΑΚΗ/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων - Ρόδος
Σύμβουλος Πωλήσεων - Χαλκίδα (ΣΠΧΑΛΚ21)ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΧΑΛΚΙΔΑΣύμβουλος Πωλήσεων - Χαλκίδα
Σύμβουλος Πωλήσεων - Χολαργός (ΣΠΧΟΛ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΧΟΛΑΡΓΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων - Χολαργός
Σύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λεμεσός (ΣΠΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λευκωσία (ΣΠΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Full Time - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λεμεσός (ΣΠPTΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λευκωσία (ΣΠPTΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Part Time - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λεμεσός (ΣΠΚΤΣΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λεμεσός
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λευκωσία (ΣΠΚΤΣΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας & Συνδέσεων - Λευκωσία
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Αθήνα (ΣΠΚΑ20)ΑΘΗΝΑ/ ΑΘΗΝΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Αθήνα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Δράμα (ΣΠΚΤΔ20)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΔΡΑΜΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Δράμα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ηράκλειο Κρήτης (ΣΠΚΣΗΡΑΚΛ21)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ηράκλειο Κρήτης
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Θεσσαλονίκη (ΣΠΚΘ20)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ιωάννινα (ΣΠΚΤΙΩ20)ΗΠΕΙΡΟΣ/ ΓΙΑΝΝΕΝΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ιωάννινα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κατερίνη (ΣΠΚΤΣΚΑΤΕΡ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κατερίνη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κέρκυρα (ΣΠΚΚΕ20)ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ/ ΚΕΡΚΥΡΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κέρκυρα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κοζάνη (ΣΠΚΤΚΟΖ21)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΟΖΑΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κοζάνη
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κομοτηνή (ΣΠΚΤΚΟΜ20)ΘΡΑΚΗ/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Κομοτηνή
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Πάτρα (ΣΠΚΠ20)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/ ΠΑΤΡΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Πάτρα
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ρόδος (ΣΠΚΤΡΟ21)ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΡΟΔΟΣΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Ρόδος
Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Χανιά (ΣΠΚΧ20)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑΣύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας και Συνδέσεων (Contract Expert) - Χανιά
Συνοδηγός - Μαγούλα Αττικής (ΣΥΝΜΑΓ21)ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)/ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ)Συνοδηγός - Μαγούλα Αττικής
Ταμίας - Ανάβυσσος (ΤΑΑΝΑΒ21)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣΤαμίας - Ανάβυσσος
Ταμίας - Βόρεια Προάστια Αθηνών (ΤΑΒΠ21)ΑΘΗΝΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤαμίας - Βόρεια Προάστια Αθηνών
Ταμίας - Κέρκυρα (ΤΑΜΚΕΡΚ21)ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ/ ΚΕΡΚΥΡΑΤαμίας - Κέρκυρα
Ταμίας - Λεμεσός (ΤΑΛΕΜ1021)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤαμίας - Λεμεσός
Ταμίας - Σπάτα (ΤΑΜΣΠΑ21)ΑΘΗΝΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ/ ΣΠΑΤΑΤαμίας - Σπάτα
Ταμίας Full Time - Λεμεσός (ΤΑΜΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤαμίας Full Time - Λεμεσός
Ταμίας Full Time - Λευκωσία (ΤΑΛΕΥ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤαμίας Full Time - Λευκωσία
Ταμίας Part Time - Λεμεσός (ΤPTΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤαμίας Part Time - Λεμεσός
Ταμίας Part Time - Λευκωσία (ΤPTΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤαμίας Part Time - Λευκωσία
Τεχνικός Service Point - Λεμεσός (ΤSPΛΕΜ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤεχνικός Service Point - Λεμεσός
Τεχνικός Service Point - Λευκωσία (ΤSPΛΕΥΚ)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤεχνικός Service Point - Λευκωσία
Τεχνικός Service Point - Αθήνα (ΤSPΑΘ21)ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΤεχνικός Service Point - Αθήνα
Τεχνικός Service Point - Ηράκλειο Κρήτης (ΤSPΗ0521)ΚΡΗΤΗ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤεχνικός Service Point - Ηράκλειο Κρήτης
Τεχνικός Service Point - Θεσσαλονίκη (TSPΘΕΣΣ21)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΤεχνικός Service Point - Θεσσαλονίκη
Τεχνικός Service Point - Καβάλα (TSPΧΑΝΙ21)ΚΡΗΤΗ/ ΧΑΝΙΑΤεχνικός Service Point - Καβάλα
Τεχνικός Service Point - Καβάλα (ΤSPΚ0521)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΚΑΒΑΛΑΤεχνικός Service Point - Καβάλα
Τεχνικός Service Point - Κομοτηνή (TSPΚΟΜΟΤ21)ΘΡΑΚΗ/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΤεχνικός Service Point - Κομοτηνή
Τεχνικός Service Point Intern - Λεμεσός (TSPIΛΕΜ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΜΕΣΟΣΤεχνικός Service Point Intern - Λεμεσός
Τεχνικός Service Point Intern - Λευκωσία (TSPIΛΕΥΚ21)ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤεχνικός Service Point Intern - Λευκωσία

Αποστολή Βιογραφικού